دوشنبه 29 مرداد 1397

تماس با ما

آدرس:
دفتر مشهد: خيابان دانشجو - نبش دانشجو ١٥ مجتمع آراكس پلاك ١١٥ - طبقه ٦ واحد ٦٠١
تلفن تماس: ٣٨٦٦٢٠٦٣ و ٣٨٦٦١٨٩٦-051

دفتر تهران: تهران خیابان پاسداران - خیابان گل نبی - پلاک 33 - طبقه پنجم - واحد 15
تلفن تماس: 22876398 و 22897487-021
ایمیل: info@neshaneshahr.com