لیست فراخوان

فضاسازی شهری به مناسبت هفته ولایت

 • تاریخ شروع
  1392/09/18
 • تاریخ خاتمه
  1392/09/28
 • وضعیت
  فعال
 • شرکت در فراخوان
توضیحات
فضاسازی شهری به مناسبت هفته ولایت
اطلاعات فراخوان

فضا سازی شهری به مناسبت هفته دفاع مقدس

 • تاریخ شروع
  1392/09/02
 • تاریخ خاتمه
  1392/09/30
 • وضعیت
  غیر فعال
 • شرکت در فراخوان
توضیحات
فضا سازی شهری به مناسبت هفته دفاع مقدس
اطلاعات فراخوان

فضا سازی شهری به مناسبت محرم

 • تاریخ شروع
  1392/09/02
 • تاریخ خاتمه
  1392/09/26
 • وضعیت
  غیر فعال
 • شرکت در فراخوان
توضیحات
فضا سازی شهری به مناسبت محرم
اطلاعات فراخوان