تعداد بازدید : 1241
امتیاز : 0
نام اثر : ماهیگیر
ابعاد: 5.5متر
متریال : ورق آهن (مطابق طرح و جزئیات ارائه شده)
مکان : انتهای اسکله میر مهنا