تعداد بازدید : 1000
امتیاز : 0
نام اثر : کجایید ای شهیدان خدایی
ابعاد: 4 متر
متریال : ورق آهنی 2 میلیمتری
مکان : بهتر است در بازه ابتدای ورودی بلوارها و بزرگراه ها و یا در ترکیبات مناسبی با فضای سبز باشد