تعداد بازدید : 929
امتیاز : 0
نام اثر : پرواز
ابعاد: 4 متر
متریال : ورق آهنی 4 میلیمتری
مکان : بهتر است بازه ابتدای ورودی بلوارها و بزرگراه ها و یا در ترکیب مناسبی با فضای سبز باشد