تعداد بازدید : 1025
امتیاز : 9
نام اثر : کجایید ای شهیدان خدایی
ابعاد: 4 متر
متریال : ورق آهنی 2 میلیمتری
مکان : بهتر است بازه ابتدای ورودی بلوارها و بزرگراه ها و یا در ترکیب مناسبی با فضای سبز قرار گیرد.