تعداد بازدید : 897
امتیاز : 0
نام اثر : حاجت
ابعاد: ارتفاع 18/5 سانتیمتر عرض 14 سانتیمتر ضخامت 3/5 سانتیمتر
متریال : سرو از ورق آهن 6 میل ، پرنده و ابر از سفال و سرامیک
مکان :