تعداد بازدید : 621
امتیاز : 0
نام اثر : میرزای حاسب
ابعاد: 5 متر
متریال :
مکان : بندرعباس