تعداد بازدید : 1000
امتیاز : 10
نام اثر : 7 دست و 1 بال
ابعاد: 17 سانتیمتر
متریال : سرامیک
مکان :